Sponsorzy

16 listopada 2011

W gronie sponsorów TPD honorowe miejsce zajmuje firma

Johnson Electric Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Będzinie